Patrně nejviditelnějším omlazením mezi krajskými nemocnicemi na Vysočině prochází Nemocnice Třebíč. Ještě před několika měsíci patřily čelní pohledy na nemocnici nevzhledným a především dosloužilým objektům. Poté, co nechal Kraj Vysočina zdemolovat panelovou budovu CH a nevyužívanou budovu starého ředitelství, která tvořila 99 let hlavní tvář nemocnice, dostala nyní nemocnice díky několika novostavbám moderní, vzdušnou a funkční podobu. Zatím poslední zeď postavili dělníci po nastěhování a instalaci magnetické rezonance. Nemocnice Třebíč je čtvrtou krajskou nemocnicí na Vysočině, která tento špičkový diagnostický přístroj za téměř 30 miliónů korun začne využívat.

Po loňské demolici už zmíněné budovy CH, tedy bývalé chirurgie a následně i budovy bývalé transfuzní stanice, dále i budovy R nazývanou „stará budova ředitelství“, získala nemocnice novou rozvojovou plochu, kterou Kraj Vysočina, jako investor, využije pro stavbu třípodlažní přístavby pavilonu operačních sálů. Nová čelní budova bude mít specifický vzhled, její podoba je dílem architekta Jaromíra Homolky z ATELIERU PENTA. „Už na podzim letošního roku by měl být hotový celý projekt, následovat bude vypsání veřejné zakázky na dodavatele a na přelomu letošního a příštího roku bychom mohli předávat staveniště. Zatímco čelní budova s operačními sály bude růst pod dohledem veřejnosti, zaměstnanců i pacientů nemocnice, plánovaná rekonstrukce starého energocentra bude díky svému umístění veřejnosti skryta, a to i přesto, že je umístěna téměř uprostřed nemocnice,“ informoval Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku.

Podle Martina Kukly má Nemocnice Třebíč za sebou etapu demolicí a před sebou pokračování etap výstaveb a zateplování. To by se mělo týkat například administrativní budovy a budovy stravovacího provozu. V obou případech půjde o výměnu oken a střechy vč. zateplení fasád. Nemocnici čeká i výměna čtyř klíčových výtahů v budově U. V rámci plánovaných přestaveb bude ještě letos dořešena i logistika průjezdu areálem nemocnice, kdy už teď jsou v provozu moderní vjezdové a výjezdové brány. V rámci řízení energetického managementu se očekává, že Nemocnice Třebíč dořeší systém řízení spotřeby energií. Nepůjde o novou výstavbu, ale o montáže měřičů a snímačů vč. obnovy softwarového vybavení a regulace.

Výhledově bude Kraj Vysočina muset zvážit všechna přijatelná řešení pro zlepšení parkování v areálu nemocnice. Rozhodnutí o nejlepším řešení bude předcházet diskuze s městem Třebíč, tak aby varianty, které vzejdou z plánovaných analýz měly co největší prospěch pro nemocnici i město. „Mezi zvažovanými variantami určitě bude figurovat výstavba parkovacího domu. V tuto chvíli jsme však ve fázi příprav řady analýz a zpracování studií budoucího parkování, které by měly sloužit pro rozhodování dalšího postupu a výběru varianty. Důležitým partnerem při rozhodování a výběru budoucího řešení rozšířeného parkování v nemocnici je pro nás i město Třebíč, které kraji zásadním způsobem pomohlo s majetkoprávními vztahy v areále nemocnice,“ upozornil Martin Kukla.

nemocnice trebic