Statutární město Frýdek-Místek nechalo v minulých dnech zkontrolovat na padesát potenciálně rizikových stromů, u kterých by mohlo dojít k vyvrácení nebo zlomu. Použity přitom byly speciální přístroje a postupy. Prostřednictvím akustického tomografu probíhalo hodnocení stromu proti zlomu a tahovou zkouškou zase hodnocení proti vývratu.

 
„Vzrostlé a dlouhověké stromy mohou představovat potenciální riziko z hlediska bezpečnosti. Hrozí u nich pád větví, zlom kmene nebo vyvrácení. Některé vady mohou odhalit pracovníci odboru životního prostředí magistrátu při vizuální kontrole, kdy zjistí například hniloby s dutinami nebo chyby ve větvení, což lze řešit ořezem, případně kácením. Jsou zde ale také stromy, které jsou významné svou velikostí či dlouhověkostí a byla by škoda odstranit je jen proto, že by mohly v budoucnu znamenat ohrožení. Proto jsme u těchto stromů přistoupili ke kontrole pomocí speciálních přístrojů a postupů,“ uvedl primátor Michal Pobucký.  

Kontrolu provedla odborná firma. Pomocí zvukového tomografu, který analýzou šíření zvukových vln kmenem stromu odhalí dutiny a vady, které se nijak neprojevují navenek, ale představují velké bezpečnostní riziko, byla vyhodnocována odolnost proti zlomu. Zkouškou prošlo 35 stromů, mimo jiné 11 jírovců v Komenského sadech nebo dva javory na ulici Olbrachtova. Tahovou zkouškou, při které je strom uměle zatížen, je vyčíslena síla ve vztahu k vichřici a vyhodnocena odolnost proti vyvrácení. Takto bylo testováno 13 stromů, mimo jiné jilmy v Sadech Bedřicha Smetany nebo olše v lokalitě Bahno-Příkopy. Výsledky budou známy během prázdnin.

REKLAMA

„O stromy, které zachycují prach, eliminují hluk a zejména v horkých letních dnech plní funkci přírodní klimatizace je nutné pečovat a chránit je. Prioritou ale zůstává bezpečnost zdraví osob a majetku. Abychom nemuseli stromy kácet jen proto, že by v budoucnu mohly ohrozit majetek nebo bezpečnost a zdraví osob, přizýváme ke spolupráci i odborníky, kteří v rámci posouzení stability stromu využívají exaktní přístrojové metody. Podobná měření budeme u vytipovaných stromů využívat i v budoucnu,“ uzavřel primátor Michal Pobucký.

REKLAMA