REKLAMA

 V Ústí nad Orlicí se v červu pro veřejnost opět otevřela bezplatná parkovací plocha v bývalé Perle 01. Z důvodu demolice výrobních hal bylo parkování v centru města více jak půl roku znemožněno a ztracená parkovací místa viditelně chyběla. Nyní se situace výrazně zlepšila. Město nejenže původní plochu téměř zdvojnásobilo, ale současně upravilo a zpevnilo povrch parkoviště. „Při realizaci bylo naším cílem vytvořit pro řidiče jistý komfort a zároveň pocit bezpečí. Proto je parkoviště, které je dvouúrovňové, zabezpečeno plotem a betonovými zábranami a bude opatřeno veřejným osvětlením. Kapacita je 150 až 170 aut,“ informoval starosta města Petr Hájek.

Přes uvedenou skutečnost zpracovalo město architektonickou studii parkovacího domu, který navrženou dispozicí koresponduje se schválenou koncepcí revitalizace území. „Architektonická studie nejprve ověřila možnost výstavby parkovacího domu v návaznosti na autobusové nádraží. Bohužel se prokázalo, že zde umístění parkovacího domu není téměř možné a ani vhodné. Naopak prostor Perly prokázal vhodnost jak z pohledu dispozice, tak i architektonického vzhledu a ekonomické rozvahy projektu. Parkovací dům je situován za stávající prodejnu Konzumu. Jedná se o třípodlažní železobetonovou konstrukci, opláštěnou transparentním tahokovem s částečně zapuštěným podzemím. Výška objektu je 9,6 m a navržené řešení vytváří 196 parkovacích míst, za předpokladu využití střechy se kapacita zvýší o 26 míst. Propočet nákladů odhaduje cenu za realizaci na 51,5 mil. Kč včetně DPH, což znamená průměrnou cenu v přepočtu na jedno parkovací místo cca 250 tis. Kč,“ zhodnotil projektovou studii starosta Petr Hájek a dodal: „Naší snahou bude získat na výstavbu parkovacího domu dotaci v rámci programů Evropské unie.“

REKLAMA
REKLAMA