Pozvání na setkání jubilantů dne 10. 7. 2018 obdrželo třicetdevět seniorů, kteří v měsíci květnu a červnu oslavili 80, 85, 90 a více let. Dvanáct pozvaných seniorů se omluvilo a na posezení se starostou Davidem Šimkem a místostarostou Pavlem Čížkem na radnici přišlo šestnáct seniorů.

Přijali upřímné gratulace k významnému životnímu jubileu, drobné dárky s květinou a informace o připravených projektech a akcích, které město realizuje. Setkání organizačně zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, seniorům je zprostředkována bezplatná doprava „Taxíkem Maxíkem“, kterou zajišťuje Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.

REKLAMA
REKLAMA